Thiết kế logo game- trò chơi

Dành cho các bạn nào có ý tưởng phát triển ý tưởng game, sau đây là 1 số logo có thế tham khảo:

Là một chuyên gia thiết kế nhận diện thương hiệu với hơn 10 năm kinh nghiệm. Đã làm cho các tập đoàn trong và ngoài nước trong việc định vị hình ảnh thương hiệu.