Thiết kế logo dành cho Studio

Thiết kế logo studio vô cùng quan trọng, nó mang nhiều ý nghĩa, sau đây là những mẫu thiết kế mẫu:

Là một chuyên gia thiết kế nhận diện thương hiệu với hơn 10 năm kinh nghiệm. Đã làm cho các tập đoàn trong và ngoài nước trong việc định vị hình ảnh thương hiệu.